Öğrenci Kayıt Durumu

MUVAFAKATNAME

Ekte adı soyadı, kimlik bilgileri, okul adı ve eğitim öğretim dönemi bulunan (velisi/vasisi bulunduğumuz) küçük çocuğumun, eğitim öğretim dönemi sona erinceye kadar evden okula, okuldan eve ve Okul Yönetimi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde düzenleyeceği bilimsel eğitim veya sosyal amaçlı okul gezilerine katılması durumunda Okertur Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin temin edeceği öğrenci servis aracı ile seyahat etmesine, Okul İdaresi’nce belirlenen Öğrenci Servisi Kuralları’na çocuğumun uymadığının tespit edilmesi durumunda, hiçbir hak talep etmeden öğrenci servisi hizmetini almayı bırakmasına /bıraktırılmasına anne-babası/velisi/vasisi olarak rıza ve muvafakatımın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

TAAHHÜTNAME

Ekte adı soyadı, kimlik bilgileri, okul adı ve eğitim öğretim dönemi bulunan (velisi/vasisi bulunduğumuz) küçük çocuğumun, eğitim öğretim dönemi sona erinceye kadar; Okul Kurallarının tamamının öğrenci servis aracında da geçerli olduğundan çocuğumun tam olarak uyacağını, Öğrenci Ek-1 de yer alan Servis Aracında Öğrencinin Sorumlulukları talimatına uyacağını, Taşıyıcı tarafından bildirilen ödeme seçeneklerine uygun olarak eğitim öğretim dönemi öğrenci servis ücretini ödeyeceğimi, ödeme yapılması halinde öğrenci servisine kesin kaydın yapılmış olacağını bildiğimi, çocuğumun öğrenci servisine belirlemiş olduğum kişi tarafından teslim edip, teslim alacağını, kesin kayıt yapıldıktan sonra çocuğumun alınış ve bırakılış saatinin ve/veya güzergahının değiştirilmesi talebinde bulunmayacağımı, öğretim yılı ortasında adres değişikliği olması durumunda öğrenci servis hizmeti garantisinin olmadığını bildiğimi, öğrenci servis hostesinden zil çalması veya telefon etmesi gibi taleplerde bulunmayacağımı, çocuğumun alınan adrese bırakılacağını, misafir olarak veya her gün alındığı adresten farklı bir adrese bırakılmasını talep etmem durumunda, o araçta yer varsa hizmet verileceğini bildiğimi ve bu hususta öğrenci servisince verilecek karara uyacağımı, hizmet aldığımız servis aracının başkaca kurumlara da servis yaptığını bildiğimi, mücbir sebeplerden dolayı zorunlu eğitim öğretim günlerinin onbeş iş günü kısaltılması durumunda ücret iadesi talep etmeyeceğimi, Okertur Taşımacılık Ltd. Şti. nin temin edeceği öğrenci servis aracı ile öğrenci servis hizmetinin gerçekleştirilmesine hiçbir itirazımın olmadığını, servis hizmetlerinden, okul yöneticileri veya okul aile birliğinin hiçbir sorumluluğu olmadığını bildiğimi anne/babası/velisi/vasisi olarak taahhüt, kabul ve beyan ederim.

Ek-1: SERVİS ARACINDA ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI

Tüm okul kuralları servis araçlarında da geçerlidir.
Okul servis aracı kullanan öğrenci aşağıda belirtilen sorumlulukları
yerine getirmek zorundadır;
• Öğrenci, servis aracının gelme saatinde, kendisine bildirilen noktada hazır bulunmalıdır.Hazır olamayan öğrenci beklenemez.
• Öğrenci, serviste yapılan oturum planına göre oturur.
• Öğrenci, seyahat süresince emniyet kemerini takar.
• Öğrenci, servis hareket halindeyken ayağa kalkmaz.
• Öğrenci, servis içinde etrafına fiziksel veya sözel zarar vermez.
• Öğrenci, servis içinde su haricinde yiyecek,içecek tüketmez.
• Öğrenci, servis aracına zarar vermez,vermesi durumda verilen zararı öder.
• Öğrenci, servis içinde iken dışarıdaki araç ve yayalara sözlü veya fiziksel sataşmada bulunmaz.
• Öğrenci, sürücü ile sözlü veya fiziksel tartışmaya girmez.
• Öğrenci, okul idaresi veya velisi tarafından yazılı izin belgesi olmadan hiçbir sebeple servis aracından inemez.
• Öğrenci, okul çıkış zilinin çalmasıyla beraber 10 dk. İçinde servis aracında bulunması gerekmektedir.

SERVİS KURALLARINA UYULMADIĞI DURUMDA;

Öğrencinin belirtilen sorumluluklardan birini yerine getirmediği durumlarda,
servis hostesi öğrenci hakkında yazdığı raporu o gün içinde ilgili müdür
yardımcısına iletilmek üzere servis ofisine teslim edecektir.

OKUL İDARESİ

 

ÖĞRENCİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

TAŞIYICI ŞİRKET: Okertur Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
TAŞITAN: Annesi/babası/velisi/vasisi arasında, öğrencinin İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşim yerinden okula geliş ve okuldan dönüşünü sağlama konusunda aşağıdaki şartlarda bir sözleşme düzenlenmiştir.
1) Taşıyıcı şirket; Ekte okul adı ve eğitim öğretim dönemi boyunca, Okulun öğrencilere eğitim öğretim verildiği günlerde öğrenci servis hizmetini sağlayacak, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde metropol dahilinde okulun gerçekleştireceği okul gezilerinde ücretsiz servis hizmeti verecek, öğrenciyi evinin önündeki en uygun yerden alacak ve dönüşte aynı yere bırakacak, öğrenciyi yaklaşık alış ve geri bırakış saati ile servis güzergahı hakkında bilgi verecektir.
2) Taşıyıcı şirketin hizmet verdiği araçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın en son yayımlanan “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” ne uygun “S” Plakalı olacaktır.
3) Taşıyıcı şirket, katma değer vergisi dahil olarak belirlenen, yıllık servis bedelini, dokuz taksitte aylık fatura düzenleyerek taşıtanın meil adresine gönderecektir. Eğitim öğretim dönemi başında belirlenen servis ücreti eğitim öğretim dönemi sonuna kadar geçerli olacak, taşıyıcı şirket zam, taşıtan da indirim talep etmeyecektir.
4) Bir dönemde, 180 çalışma günü olan, zorunlu eğitim öğretim günlerinin, mücbir sebeplerden dolayı onbeş iş günü kısaltılması durumunda taşıyıcı ücret iadesi yapmayacak, onbeş iş gününü geçen günlerin ücret iadesini yapacaktır.
5) Taşıtan, “Muvafakatname”, “Taahhütname” ve “Sözleşme” yi okuyarak onaylamış olması gerekmektedir.
6) İş bu sözleşme 6 (altı) maddeden ibaret olup, taraflar arasında bilgisayar ortamında kayıt altına alınmıştır.